UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MONUSCO

Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo

Miejsce działań: Kongo

Patrol urugwajskich żołnierzy ONZ na jeziorze Tanganika, 12 października 2012 r.
Patrol urugwajskich żołnierzy ONZ na jeziorze Tanganika, 12 października 2012 r.

Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga została powołana 28 maja 2010 roku na mocy rezolucji 1925 Rady Bezpieczeństwa ONZ. MONUSCO, z dniem 1 lipca 2010 roku, zastąpiła Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (United Nations Organization Mission in Democratic Republic of the Congo – MONUC), działającą w tym kraju od 1999 roku. Do zadań nowej misji należy przede wszystkim ochrona ludności cywilnej, personelu humanitarnego i obrońców praw człowieka przed przemocą fizyczną oraz wsparcie działań rządu DRK na rzecz stabilizacji i umocnienia pokoju.

Tło misji

W latach 1996 – 1999 na terenie Demokratycznej Republiki Konga trwały walki, które zostały zakończone w lipcu 1999 roku w Lusace po podpisaniu porozumienia między rządem DRK, a pięcioma państwami afrykańskimi - Angolą, Namibią, Rwandą, Ugandą i Zimbabwe. 30 listopada 1999 roku Rada Bezpieczeństwa na mocy rezolucji 1279 ustanowiła Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC). Jej celem było nadzorowanie zawieszenia broni i rozdzielenia wojsk oraz utrzymanie łączności ze wszystkimi stronami porozumienia. W późniejszych latach mandat misji był wielokrotnie rozszerzany o dodatkowe zadania.

Patrol MONUSCO w prowincji Kiwu Północne, 23 maja 2012 roku.
Patrol MONUSCO w prowincji Kiwu Północne, 23 maja 2012 roku.

30 lipca 2006 roku w Demokratycznej Republice Konga odbyły się pierwsze w 46 – letniej historii kraju wolne i sprawiedliwe wybory parlamentarne, a w październiku tego samego roku wybory prezydenckie, w których zwyciężył Joseph Kabila. Do głosowań doszło przy ogromnym zaangażowaniu MONUC, a sam proces wyborczy był jednym z najbardziej złożonych działań w całej historii ONZ.

1 czerwca 2010, w wyniku zachodzących przemian w DRK, misja MONUC została zastąpiona przez Misję Stabilizacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga. MONUSCO została powołana na mocy rezolucji 1925 Rady Bezpieczeństwa z 28 maja 2010 roku.

Mandat MONUSCO obejmuje:

  • Neutralizację i rozbrajanie grup rebelianckich poprzez działania Brygady Interwencyjnej (S/RES/2098 z 28 marca 2013 roku),
  • ochronę ludności cywilnej, personelu humanitarnego i obrońców praw człowieka przed przemocą fizyczną oraz ochronę personelu Narodów Zjednoczonych,
  • wsparcie działań rządu DRK na rzecz walki z bezprawiem oraz na rzecz zapewnienia ochrony ludności przed naruszeniami międzynarodowych praw człowieka oraz praw humanitarnych, włączając w to wszelkie formy przemocy na tle seksualnym,
  • wspieranie rządu DRK i międzynarodowych podmiotów w rozwijaniu zdolności wojskowych, w tym sądów wojskowych i policji wojskowej oraz wspieranie reformy systemu policyjnego,
  • opracowanie i realizacja wieloletniego programu NZ na rzecz wspierania sądownictwa: stworzenie systemu sądownictwa, policyjnego oraz więziennictwa na terytoriach objętych konfliktem,
  • wspieranie rządu DRK w sprawowaniu władzy na terytoriach zajętych przez grupy zbrojne,
  • monitorowanie embarga na dostawy broni, nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji 1896 z 2009 r., oraz przejęcie broni czy innych materiałów objętych zakazem,
  • zapewnienie technicznej i logistycznej pomocy przy organizacji krajowych i lokalnych wyborów, na prośbę władz DRK,
Zobacz również:

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo
http://monusco.unmissions.org/

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo
https://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/index.shtml