UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAMID

Hybrydowa Operacja Unii Afrykańskiej i Narodów Zjednoczonych w Darfurze

African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur

Miejsce działań: Darfur

UNAMID zapewnia pomoc humanitarną osobom poszkodowanym w walkach w rejonie Kutum, 9 sierpnia 2012 r.
UNAMID zapewnia pomoc humanitarną osobom poszkodowanym w walkach w rejonie Kutum, 9 sierpnia 2012 r.

Hybrydowa Operacja Unii Afrykańskiej i Narodów Zjednoczonych w Darfurze została powołana 31 lipca 2007 roku na mocy rezolucji 1769 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jest to największa trwająca misja pokojową na świecie. Do jej zadań należy, między innymi, ochrona ludności cywilnej, zapewnianie pomocy humanitarnej, monitorowanie i weryfikacja wdrażania postanowień, wsparcie dla tworzenia inkluzyjnego procesu politycznego, promowanie praw człowieka oraz rządów prawa, a także monitorowanie i składanie raportów dotyczących sytuacji na granicach Sudanu z Czadem oraz Republiką Środkowoafrykańską.

Tło misji

Na początku 2003 roku doszło do wybuchu konfliktu w Darfurze, położonym w zachodniej części Sudanu. Stanowiące większość społeczeństwa w tym regionie ludy murzyńskie zażądały dla siebie praw przysługujących ludności arabskiej. Dwie główne siły rebelianckie: Armia Wyzwolenia Sudanu (Sudan People's Liberation Army/Movement- SLA/M) oraz Ruch Sprawiedliwości i Równości (Justice and Equality Movement - JEM), oskarżyły rząd w Chartumie o faworyzowanie arabskich nomadów kosztem murzyńskich rolników. Do walk z rebeliantami rząd sudański zrekrutował, składającą się głównie z Arabów, armię Dżandżałidów (Janjaweed). Według szacunków ONZ, w latach 2003 – 2011, w walkach w Darfurze zginęło co najmniej 300 000 ludzi, a 2,7 miliona osób opuściło swoje domy. Jan Egeland, były Zastępca Sekretarza Generalnego NZ ds. Humanitarnych, nazwał Darfur największym kryzysem humanitarnym współczesnych czasów.

Rwandyjscy żołnierze przygotowujący się do patrolu w Północnym Darfurze, 7 lutego 2012 r.
Rwandyjscy żołnierze przygotowujący się do patrolu w Północnym Darfurze, 7 lutego 2012 r.

Od samego początku rozwiązanie konfliktu w Darfurze było sprawą priorytetową zarówno dla Rady Bezpieczeństwa, jak i dla dwóch Sekretarzy Generalnych. Podejmowane przez ONZ oraz Unię Afrykańską próby zmierzające do rozwiązania konfliktu zakończyły się podpisaniem 5 maja 2006 roku porozumienia pokojowego (Darfur Peace Agreement - DPA). Mimo iż w rozmowach pokojowych uczestniczyły wszystkie strony konfliktu, porozumienie podpisał tylko rząd Sudanu oraz jedna z frakcji Armii Wyzwolenia Sudanu (Sudan Liberation Movement /Army). 14 lipca 2011 r. w Doha podpisano kolejne porozumienie - Doha Document for Peace in Darfur (DDPD) - między rządem Sudanu a Ruchem Sprawiedliwości i Wolności (Liberation and Justice Movement - LJM), w którym strony zobowiązały się do wypracowania podstawowych założeń trwałego zawieszenia broni i całościowego porozumienia pokojowego.

W 2006 roku Unia Afrykańska powołała misję pokojową w Sudanie, która w 2008 roku została zastąpiona przez Hybrydową Operację Unii Afrykańskiej i Narodów Zjednoczonych w Darfurze (UNAMID). UNAMID jest największą, trwającą misją pokojową na świecie, a w jej skład wchodzi ponad 20 tysięcy osób.

UNAMID – powrót osób przesiedlonych do miejsc zamieszkania, 14 lipca 2011 r.
UNAMID – powrót osób przesiedlonych do miejsc zamieszkania, 14 lipca 2011 r.

Mandat UNAMID obejmuje:

  • ochrona personelu i sprzętu NZ oraz zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania się personelowi NZ i pracownikom humanitarnym,
  • wspieranie jak najszybszej i efektywnej implementacji porozumienia pokojowego (Darfur Peace Agreement – DPA), zapobieganie jakimkolwiek zakłóceniom w jego implementacji, zapobieganie atakom zbrojnym oraz ochrona i zapobieganie atakom na ludność cywilną,
  • zapewnianie bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej oraz ułatwianie dostępu dla wszelkich działań humanitarnych w Darfurze,
  • monitorowanie przestrzegania i implementacji wszystkich porozumień o zawieszeniu ognia, podpisanych od 2004 roku,
  • wspieranie na rzecz inkluzyjnego procesu politycznego i wspólnych mediacji Unii Afrykańskiej i ONZ na rzecz pogłębiania i rozszerzania procesu pokojowego,
  • wspieranie ekonomicznej odbudowy i rozwoju kraju, jak również powrotu osób przesiedlonych i uchodźców do swoich domostw,
  • promowanie poszanowania i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Darfurze,
  • promowanie rządów prawa, wspieranie niezależnego systemu sądownictwa i więziennictwa, a także pomoc władzom Sudanu w rozwoju i umacnianiu prawa,
  • monitorowanie i składanie raportów dotyczących sytuacji na granicach Sudanu z Czadem oraz Republiką Środkowoafrykańską.
Zobacz również:

African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/

African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur
http://unamid.unmissions.org/