UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMISS

Misja Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego

United Nations Mission in the Republic of South Sudan

Miejsce działań: Sudan Południowy


UNMISS – rozmieszczenie żołnierzy w objętej konfliktem prowincji Jonglei, 1 września 2011 r.
UNMISS – rozmieszczenie żołnierzy w objętej konfliktem prowincji Jonglei, 1 września 2011 r.

8 lipca 2011 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1996 (2011), określając sytuację w Sudanie Południowym jako zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Na jej mocy ustanowiono Misję Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS), której działanie rozpoczęło się 9 lipca 2011 roku. UNIMSS ma za zadanie umocnienie pokoju i bezpieczeństwa oraz pomoc w ustanowieniu warunków dla rozwoju.

Tło misji

9 lipca 2011 roku Sudan Południowy został najmłodszym krajem na świecie. Jego powstanie było kulminacją sześcioletniego procesu pokojowego, zapoczątkowanego podpisaniem całościowego porozumienia pokojowego (Comprehensive Peace Agreement – CPA) w 2005 roku między rządem Sudanu a Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu. Zakończyło ono ponad dwudziestoletnią, wyniszczającą wojnę domową. Misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie (UNMIS), powołana przez Radę Bezpieczeństwa w 2005 roku, wspierała implementację CPA, które przewidywało przeprowadzenie referendum niepodległościowego mającego ostatecznie określić status Sudanu Południowego. W referendum, które odbyło się w styczniu 2011 roku, 98,84% głosujących opowiedziało się za niepodległością. Sekretarz Generalny ONZ z zadowoleniem przyjął wyniki głosowania, określając je jako przejaw woli ludu Sudanu Południowego.

Ewakuacja rannych po bombardowaniu w Republice Sudanu Południowego, 16 kwietnia 2012 r.
Ewakuacja rannych po bombardowaniu w Republice Sudanu Południowego, 16 kwietnia 2012 r.

Po zakończeniu okresu przejściowego między 2005 a 2011 rokiem, Rada Bezpieczeństwa ONZ 8 lipca 2011 na podstawie rezolucji 1996 (2011) powołała do życia Misję Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS). Misja utworzona została na okres jednego roku z możliwością przedłużania o kolejne lata. 9 lipca 2011 UNMISS rozpoczęła wykonywanie swojego mandatu, zastępując tym samym Misję Narodów Zjednoczonych w Sudanie (UNMIS).

Celem UNMISS jest umacnianie pokoju i bezpieczeństwa oraz pomoc w tworzeniu warunków umożliwiających rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności rządu Sudanu Południowego do efektywnego i demokratycznego rządzenia i ustanowienia dobrych relacji z sąsiadami.

Mandat UNMISS obejmuje:

  • wspieranie umocnienia pokoju i tworzenia warunków dla budowy państwowości i długoterminowego rozwoju ekonomicznego i państwotwórczego,
  • wspieranie rządu Republiki Sudanu Południowego w wykonywaniu swych obowiązków na rzecz zapobiegania, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, a także ochrony ludności cywilnej,
  • wspieranie rządu Republiki Sudanu Południowego w rozwijaniu własnej zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa, ustanowienia rządów prawa oraz wzmocnienia sektora prawnego.
Zobacz również:

United Nations Mission in the Republic of South Sudan
http://unmiss.unmissions.org/

United Nations Mission in the Republic of South Sudan
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/index.shtml