UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAMA

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

Miejsce działań: Afganistan

Siedziba misji UNAMA w Kabulu, 2 kwietnia 2011 r.
Siedziba misji UNAMA w Kabulu, 2 kwietnia 2011 r.

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie została powołana 28 marca 2002 roku przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji RES/1401(2002). Jej celem było udzielanie pomocy rządowi i obywatelom Afganistanu w utrzymaniu i zapewnieniu pokoju oraz rozwoju kraju. 22 marca 2012 roku RB przyjęła rezolucję 2041, która przedłużyła mandat UNAMA do marca 2013 roku.

23 listopada 2011 roku Sekretarz Generalny ONZ mianował nowego Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ dla Afganistanu (Special Representative of the Secretary General for Afghanistan - SRSG). Funkcja ta wiąże się z ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za wszystkie działania ONZ na terenie tego kraju. Specjalnemu Przedstawicielowi podlega dwóch zastępców – do spraw rozwoju i do spraw politycznych.

Wybory prezydenckie i regionalne w Afganistanie, 20 sierpnia 2009 r.
Wybory prezydenckie i regionalne w Afganistanie, 20 sierpnia 2009 r.

Mandat UNAMA obejmuje:

  • promowanie pokoju i stabilności w Afganistanie poprzez koordynację działań społeczności międzynarodowej oraz agend, funduszy i programów NZ,
  • koordynacja działań krajowych, w szczególności Programów Narodowego Priorytetu (National Priority Programmes) oraz współpraca z NATO/ISAF w dziedzinie przemian, pojednania narodowego, wyborów, współpracy regionalnej, praw człowieka i pomocy humanitarnej,
  • wsparcie dla rządu Afganistan w kwestii przeprowadzenia wyborów w 2014; wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji zajmujących się prawami kobiet,
  • budowanie zaufania i wspieranie rządu afgańskiego w kwestii narodowego pojednania,
  • ochrona ludności, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz badanie przypadków łamania praw humanitarnych i praw człowieka, w tym przede wszystkim łamania praw kobiet i dziewcząt,
  • współpraca z Afgańską Niezależną Komisją Praw Człowieka oraz instytucjami rządowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
Zobacz również:

United Nations Assistance Mission in Afghanistan
http://unama.unmissions.org/