UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNIFIL

Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie

United Nations Interim Force in Lebanon

Miejsce działań: Liban

Personel misji UNIFIL patroluje granicę izraelsko - libańską, 29 sierpnia 2006 r.
Personel misji UNIFIL patroluje granicę izraelsko - libańską, 29 sierpnia 2006 r.

Siły UNIFIL utworzono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/425 i S/RES/426 z 19 marca 1978 roku. Miały one na celu monitorowanie wycofania sił Izraela z Libanu, przywrócenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w rejonie, a także pomoc rządowi Libanu w sprawowaniu władzy. Ze względu na zmieniającą się sytuację w regionie mandat misji był dwukrotnie zmieniany - w 1982 w wyniku kolejnej wojny izraelsko-libańskiej oraz w roku 2006 na skutek wojny Izraela z grupami militarnymi libańskiej partii politycznej Hezbollah.

Tło konfliktu

Przeniesienie palestyńskich jednostek militarnych z Jordanii do Libanu spowodowało wzrost napięć wzdłuż granicy libańsko – izraelskiej na początku lat 70. 11 marca 1978 roku Organizacja Wyzwolenia Palestyny przeprowadziła zamach terrorystyczny na izraelską ludność cywilną. W odwecie armia Izraela w nocy z 14/15 marca wkroczyła na terytorium Libanu i zajęła znaczną część południowych obszarów tego kraju. Protest rządu libańskiego wniesiony do Rady Bezpieczeństwa ONZ i zdecydowane odcięcie się od działań Palestyńczyków spotkały się z reakcją RB, która przyjęła dwie rezolucje: 425 (1978) i 426 (1978). Rezolucje wzywały Izrael do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych i opuszczenia okupowanych terenów, a także ustanowiły rozmieszczenie Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL), które rozpoczęły swoją działalność 23 marca 1978 roku.

W 1982 roku, w wyniku wymiany ognia na terenie południowego Libanu i wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej, Izrael ponownie zaatakował sąsiednie państwo, otaczając jego stolicę – Beirut. Przez trzy lata jednostki UNIFIL znajdowały się po izraelskiej stronie frontu, co skutecznie uniemożliwiało im wykonywanie mandatu. Działania misji skupiały się jedynie na zapewnieniu ochrony i pomocy humanitarnej dla ludności objętej konfliktem. W 1985 roku doszło do częściowego opuszczenia Libanu przez armię izraelską oraz utworzenia na terytorium libańskim strefy bezpieczeństwa, zarządzanej przez obie strony.

Indonezyjska jednostka morska w trakcie patrolu wybrzeży Libanu, 10 maja 2009 r.
Indonezyjska jednostka morska w trakcie patrolu wybrzeży Libanu, 10 maja 2009 r.

W ciągu kolejnych lat Rada Bezpieczeństwa wielokrotnie potwierdzała prawo Libanu do zachowania swej terytorialnej integralności, a także wzywała Izrael do opuszczenia strefy bezpieczeństwa na południu kraju. 17 kwietnia 2000 roku Sekretarz Generalny ONZ otrzymał formalne zapewnienie rządu izraelskiego o całkowitym wycofaniu sił zbrojnych z Libanu. 16 czerwca armia izraelska ostatecznie opuściła strefę bezpieczeństwa, jednakże sytuacja w regionie wciąż pozostawała napięta. W tym okresie siły UNIFIL zajmowały się monitorowaniem linii wycofywania wojsk, patrolowaniem terytorium oraz, wraz z władzami Libanu, zapewnianiem pomocy humanitarnej ludności cywilnej.

12 lipca 2006 roku Hezbollah naruszył granicę libańsko-izraelską, tzw. „niebieską linię”, kilkukrotnie wystrzeliwując rakiety w stronę Izraela, a także atakując izraelski patrol wojskowy. Doprowadziło to do ponad trzydziestodniowej wymiany ognia między bojówkami Hezbollahu a armią izraelską, w wyniku której wiele osób straciło życie, a południowa część Libanu uległa znaczącym zniszczeniom. 11 sierpnia Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję 1701 (2006), wzywając obie strony do natychmiastowego przerwania ognia. Rezolucja rozszerzała również mandat UNIFIL i zwiększała liczbę personelu z 2000 żołnierzy do 15 000 oraz, po raz pierwszy w historii, włączyła siły morskie (Maritime Taks Force) w operację budowania pokoju.

Indonezyjski oddział sił UNIFIL w trakcie patrolu, 28 sierpnia 2009 r.
Indonezyjski oddział sił UNIFIL w trakcie patrolu, 28 sierpnia 2009 r.

Mandat UNIFIL obejmuje:

Na podstawie rezolucji S/RES/425 i S/RES/426

  • monitorowanie wycofania sił zbrojnych Izraela z południowego Libanu,
  • przywrócenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
  • pomoc rządowi Libanu w przywróceniu efektywnej władzy.

W trakcie konfliktu w latach 1982-1985

  • zapewnienie ochrony i pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej.

Na podstawie rezolucji S/RES/1701

  • monitorowanie przerwania działań zbrojnych,
  • pomoc siłom zbrojnym Libanu w rozmieszczeniu wojsk na południu kraju po wycofaniu z tego terytorium wojsk Izraela,
  • koordynacja działań z rządami Libanu i Izraela,
  • zapewnianie dostępu dla ludności cywilnej do pomocy humanitarnej oraz umożliwienie dobrowolnego i bezpiecznego powrotu osobom przesiedlonym,
  • współpraca z siłami zbrojnymi Libanu dotycząca ustanowienia między tzw. „blue line” a rzeką Litani strefy wolnej od obecności wojska i sprzętu wojskowego, poza rozmieszczonymi tam przez siły zbrojne Libanu i siłami UNIFIL,
  • pomoc dla rządu Libanu w zabezpieczeniu wszystkich granic państwowych przed ich przekroczeniem przez jednostki nieposiadające zgody odpowiednich służb.
Zobacz również:

United Nations Interim Force in Lebanon
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/index.shtml

United Nations Interim Force in Lebanon
http://unifil.unmissions.org/