Budżet i finanse

Państwa członkowskie ONZ ponoszą wszystkie koszta związane z działalnością Organizacji. Nie ma ona innego źródła dochodu. Wpłaty na rzecz ONZ są obowiązkowe. Wysokość składki poszczególnych państw członkowskich jest ustalana na podstawie wspólnie ustalonej siatki, która uwzględnia możliwości finansowe kraju, wielkość dochodu narodowego i liczbę ludności.

W Organizacji Narodów Zjednoczonych są trzy rodzaje budżetów:

  • Budżet regularny jest przeznaczony na finansowanie podstawowych zadań Sekretariatu i jego Departamentów oraz biur krajowych na całym świecie.
  • Budżet misji pokojowych pokrywa koszty różnych operacji, często w punktach zapalnych na świecie.
  • Wpłaty dobrowolne na finansowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego i pomocy humanitarnej.
Budżet ONZ na lata
2012 - 2013


Drukuj