Siedziby ONZ

Siedziba ONZ w Nairobi

System Narodów Zjednoczonych w Nairobi składa się z 24 wyspecjalizowanych agend, programów i funduszy NZ oraz organizacji humanitarnych. W Nairobi mieszczą się również siedziby dwóch globalnych programów: Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT). Wszystkie te jednostki wchodzą w skład powstałego w 1996 roku Biura Narodów Zjednoczonych w Nairobi (UNON).

Biuro Narodów Zjednoczonych w Nairobi wspiera inicjatywy rozwojowe i reformy państw, których celem jest poprawa poziomu życia i dobrobytu mieszkańców. W centrum uwagi działań znajdują się kwestie związane z ograniczeniem ubóstwa, sprawiedliwością społeczna, równością płci, promowaniem praw człowieka oraz ochroną środowiska i zasobów naturalnych.

Biuro Narodów Zjednoczonych w Nairobi
Drukuj