Godło i flaga ONZ

Historia flagi ONZ rozpoczyna się od godła zaproponowanego przez Stany Zjednoczone w kwietniu 1945 r. Tak zwany „projekt z San Francisco” ukazywał mapę świata oglądaną z 40 równoleżnika szerokości południowej na setnym stopniu szerokości zachodniej od Greenwich.

Flaga ONZ

7 grudnia 1946 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło „projekt z San Francisco” z niewielkimi zmianami. Nowe godło przedstawiało mapę świata otoczoną dwiema gałązkami oliwnymi. Od czasów starożytnej Grecji, gałązka oliwna jest symbolem pokoju.

20 października 1947 r., Zgromadzenie Ogólne przyjęło jednogłośnie rezolucję, deklarując że flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie oficjalnym emblematem przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne. Zawiera ona godło zamieszczone centralne na jasnoniebieskim tle. Nie stwierdzono, by kolory miały tu specjalne znaczenie.

Godło ONZ
Drukuj