Historia ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest unikalną organizacją zrzeszającą niepodległe państwa, które dobrowolnie połączyły się w celu zapewnienia pokoju i rozwoju społecznego na świecie. Organizacja powstała 24 października 1945 roku i liczyła wtedy 51 państw. Obecnie Organizacja zrzesza 193 suwerennych państw, tj. prawie wszystkie kraje świata.

Idea powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych narodziła się po tragicznej w skutkach II Wojnie Światowej (1939-1945). Wtedy to zginęło około 62 milionów ludzi, a kolejne miliony tułały się po świecie. Miasta legły w gruzach. Światowi przywódcy, którzy połączyli siły, by zakończyć wojnę, dostrzegli silną potrzebę stworzenia mechanizmu, który zapewniłby pokój i zapobiegał wojnom w przyszłości. Wiedzieli, że można to osiągnąć tylko dzięki współpracy wszystkich narodów na forum międzynarodowej organizacji. Taką organizacją stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych. San Francisco, 26 czerwca 1945 r.

W czerwcu 1945 roku przedstawiciele 50 krajów spotkali się podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Organizacji Międzynarodowej i opracowali Kartę Narodów Zjednoczonych. Karta została podpisana 26 czerwca 1945 roku przez przedstawicieli 50 państw. Polska, która nie mogła uczestniczyć w Konferencji, gdyż była w trakcie tworzenia nowego rządu, podpisała Kartę później i należy do 51 członków założycieli ONZ.

Oficjalnie Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała 24 października 1945 roku. W tym dniu Karta Narodów Zjednoczonych została ratyfikowana przez Chiny, Francję, Związek Radziecki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Stany Zjednoczone i większość sygnatariuszy. Każdego roku 24 października jest obchodzony jako Dzień Narodów Zjednoczonych.

Nazwa "Narody Zjednoczone" została zaproponowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta. Po raz pierwszy została użyta w 1942 roku, kiedy to przedstawiciele 26 krajów podpisali "Deklarację Narodów Zjednoczonych". W hołdzie prezydentowi Rooseveltowi, który zmarł kilka tygodni przed podpisaniem Karty, uczestnicy Konferencji w San Francisco przyjęli nazwę "Narody Zjednoczone".

Drukuj