Historia ONZ

Chronologia wydarzeń

1919-1945 Liga Narodów, która została formalnie rozwiązana w 1946 roku.
czerwiec
1941 r.
12 czerwca 1941 r. podpisano w Londynie Deklarację Sojuszników (Inter-Allied Declaration), zobowiązującą "do współpracy z innymi wolnymi narodami, zarówno w czasie wojny jak i pokoju". Był to pierwszy krok w kierunku powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.
sierpień
1941 r.
14 sierpnia 1941 r. prezydent USA Franklin Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill ustanowili zasady współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa. Dokument, znany pod nazwą "Karta Atlantycka", został podpisany "gdzieś na morzu" na pokładzie okrętu „HMS Prince of Wales”.
styczeń
1942 r.
1 stycznia 1942 roku przedstawiciele 26 krajów alianckich walczących z państwami Osi spotkali się w Waszyngtonie, by udzielić poparcia dla Karty Atlantyckiej. Podpisano "Deklarację Narodów Zjednoczonych". Dokument ten zawierał pierwsze oficjalne użycie terminu "Narody Zjednoczone", zaproponowanego przez prezydenta Roosevelta.
październik
1943 r.
W deklaracji podpisanej w Moskwie w dniu 30 października 1943 r., rządy ZSRR, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Chin wezwały do szybkiego utworzenia organizacji międzynarodowej w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.
grudzień
1943 r.
Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ZSRR spotkali się w Teheranie, by opracować ogólny zarys Karty.
sierpień -
październik
1944 r.
Pierwszy projekt dotyczący Organizacji Narodów Zjednoczonych został przygotowany na konferencji, która odbyła się w posiadłości znanej jako Dumbarton Oaks w Waszyngtonie. Podczas spotkań, które odbyły się w dwóch etapach pomiędzy 21 września a 7 października 1944 roku, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR i Chiny uzgodniły cele, strukturę i zasady funkcjonowania ogólnoświatowej organizacji.
luty
1945 r.
W Jałcie prezydent F. Roosevelt, premier W. Churchill oraz marszałek polny J. Stalin uzgodnili zasadę głosowania w Radzie Bezpieczeństwa i ustalili listę państw zaproszonych do wzięcia udziału w Konferencji w San Francisco. Były to państwa, które poparły Deklarację Narodów Zjednoczonych i/lub wypowiedziały wojnę Niemcom i/lub Japonii do marca 1945 roku.
kwiecień -
czerwiec
1945 r.
25 kwietnia 1945 r. delegaci z 50 krajów spotkali się w San Francisco na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie organizacji międzynarodowej. Delegaci sporządzili Kartę zawierającą 111 artykułów, która został przyjęta jednogłośnie 25 czerwca 1945 roku w San Francisco Opera House. Do podpisania Karty doszło następnego dnia w Audytorium Teatru Herbst, mieszczącym się w Veterans War Memorial Building.
Istnieje 51 członków założycieli ONZ. Polska nie mogła uczestniczyć w Konferencji w San Francisco, gdyż była w trakcie formowania nowego rządu. Na oryginalnym dokumencie pozostawiono puste miejsce na podpis przedstawiciela Polski. Na otwarciu konferencji zabrzmiał jednak hymn polski w wykonaniu Artura Rubinsteina, którego koncert uświetnił obrady.
15 października
1945 r.
Minister spraw zagranicznych w Tymczasowym Rządzie jedności Narodowej Wincenty Rzymowski złożył w imieniu Polski podpis pod oryginalnym tekstem Karty NZ.
24 października
1945 r.
Karta Narodów Zjednoczonych weszła w życie po ratyfikacji przez pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz większości pozostałych sygnatariuszy. Tego samego dnia Polska ratyfikowała Kartę NZ.
10 stycznia
1946 r.
Pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego odbyła się w Londynie. Wzięli w niej udział przedstawiciele 51 państw.
17 stycznia
1946 r.
W Londynie po raz pierwszy odbyło się spotkanie Rady Bezpieczeństwa.


Pierwsze obrady Rady Bezpieczeństwa, 17.01.1946 r.
24 stycznia
1946 r.
Zgromadzenie Ogólne przyjęło pierwszą rezolucję. Dotyczyła ona pokojowego wykorzystania energii atomowej oraz eliminacji broni jądrowej i innych rodzajów broni masowego rażenia.
1 lutego
1946 r.
Pierwszym Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych zostaje Trygve Lie z Norwegii.
24 października
1947 r.
Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło 24 października jako "Dzień Narodów Zjednoczonych".
Drukuj