Karta Narodów Zjednoczonych

Poprawki

Do Karty Narodów Zjednoczonych mogą być wprowadzane poprawki. Aby zmiany mogły wejść w życie, muszą zostać one zatwierdzone większością 2/3 głosów państw członkowskich na forum Zgromadzenia Ogólnego oraz ratyfikowane przez 2/3 państw członkowskich, łącznie z wszystkimi stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Poprawki do Karty NZ po raz pierwszy wniesione zostały w 1965 roku – wtedy to liczba członków Rady Bezpieczeństwa wzrosła z 11 do 15, a liczba członków Rady Gospodarczej i Społecznej wzrosła z 18 do 27. W 1971 roku, podczas 26. sesji Zgromadzenia Ogólnego, przyjęto rezolucję, na mocy której nastąpiło dalsze poszerzanie składu członkowskiego Rady Gospodarczej i Społecznej. Liczba Członków tego organu wzrosła wtedy z 27 do 54. Proces ratyfikacji tych zmian zakończył się w 1973 roku.

Uroczystość upamiętniająca podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych,
27 czerwca 2005 r.

Konferencja ogólna w sprawie wprowadzenia zmian w Karcie NZ może zostać zwołana w dowolnym czasie w wyniku uzyskania 2/3 głosów państw członkowskich na forum Zgromadzenia Ogólnego lub głosów dziewięciu członków Rady Bezpieczeństwa.Drukuj