Siedziby ONZ

Siedziba ONZ w Wiedniu

Siedziba Narodów Zjednoczonych w Wiedniu mieści się w Międzynarodowym Centrum (Vienna International Centre – VIC).

Biuro Narodów Zjednoczonych w Wiedniu jest ośrodkiem skupiającym działania NZ w takich kwestiach jak: kontrola nadużywania środków odurzających, zapobieganie przestępczości i wymiar sprawiedliwości, pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej oraz międzynarodowe prawo handlowe. W Wiedniu mieszczą się agendy wyspecjalizowane, które zajmują się rozwojem przemysłowym, pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej oraz zakazem przeprowadzania prób z bronią jądrową.

Biuro Narodów Zjednoczonych w Wiedniu

Na czele Biura Narodów Zjednoczonych w Wiedniu stoi Dyrektor Generalny, który jednocześnie sprawuje funkcję Dyrektora Wykonawczego Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości. W Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu pracuje około 700 osób.

Drukuj