Rada Gospodarcza i Społeczna

Funkcje i kompetencje

Rada Gospodarcza i Społeczna (Economic and Social Council - ECOSOC) stanowi centralne forum międzynarodowych dyskusji dotyczących kwestii gospodarczych i społecznych. Zajmuje się rozwojem ekonomicznym i problematyką socjalną, kulturą, edukacją, zdrowiem, przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności. Każdego roku dokonuje ona przeglądu sytuacji gospodarczej i społecznej na świecie. Na zwołanych przez Radę konferencjach międzynarodowych odbywają się dyskusje na niemalże każdy temat – począwszy od działań podejmowanych przez międzynarodowe korporacje po sytuację imigrantów, kobiet czy młodych ludzi.

Rada prowadzi, opracowuje lub inicjuje badania w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Przygotowuje raporty, projekty konwencji dla Zgromadzenia Ogólnego oraz rekomendacje dla państw członkowskich i systemu Narodów Zjednoczonych. Do jej zadań należy również koordynacja działalności większości organizacji wyspecjalizowanych i innych programów wchodzących w skład systemu Narodów Zjednoczonych.

Obrady ECOSOC na temat światowej sytuacji gospodarczej.
(Genewa, Szwajcaria;
2 lipca 20123 r.)

Rada Gospodarcza i Społeczna współpracuje z wielostronnymi instytucjami finansowymi i handlowymi, takimi jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu. Prowadzi też konsultacje z rządami państw, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami sektora biznesowego, naukowego i akademickiego. Zachęca organizacje pozarządowe do uczestniczenia w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawach leżących w kręgu jej zainteresowań. Obecnie blisko 3000 organizacji pozarządowych z całego świata posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej.

Zakres prac prowadzonych przez Radę Gospodarczą i Społeczną jest zbyt obszerny dla jednego organu. Ciała pomocnicze - funkcjonalne i regionalne, ciała eksperckie i inne - wykonują, na polecenie Rady Gospodarczej i Społecznej, szczegółowe zadania.Drukuj