Rada Gospodarcza i Społeczna

Obrady

Co roku na przełomie czerwca i lipca Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC) obraduje na czterotygodniowej podstawowej sesji merytorycznej, która odbywa się na przemian w Siedzibie Głównej w Nowym Jorku i w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, Szwajcarii. Członkowie Rady spotykają się również w ciągu roku na przynajmniej dwóch sesjach organizacyjnych w Nowym Jorku. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, a każde państwo ma jeden głos.

W ramach sesji podstawowej odbywa się kilkudniowe spotkanie na wysokim szczeblu, w którym uczestniczą: Sekretarz Generalny ONZ, ministrowie lub wyżsi urzędnicy państwowi i szefowie najważniejszych światowych instytucji rozwojowych. Obradują oni nad tematem przewodnim sesji, który ma szczególne ogólnoświatowe znaczenie. W 2012 r. dyskutowano nad rolą polityki makroekonomicznej w walce z bezrobociem i ubóstwem, a temat w 1013 r. dotyczył wkładu ECOSOC w opracowanie agendy rozwoju dla świata po 2015 roku. Na koniec corocznego spotkania zostaje przyjęta deklaracja ministerialna.

Obrady ECOSOC z uczestnictwem instytucji finansowych na temat bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy oraz finansowania zrównoważonego rozwoju.
(Nowy Jork, 13 marca 2012 r.)

Całoroczna praca merytoryczna Rady Gospodarczej i Społecznej prowadzona jest przez ciała pomocnicze (komisje i komitety), które spotykają się regularnie i składają sprawozdania Radzie.Drukuj