Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Funkcje trybunału

Sesja inauguracyjna
Oficjalna kopia wyroku Trybunału,
podpisana i zapieczętowana.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości spełnia następujące funkcje:

funkcja sądowa

Rozstrzyganie zgodnie z prawem międzynarodowym sporów prawnych między państwami.

funkcja doradcza

Udzielanie opinii doradczych stanowiących odpowiedzi na pytania prawne wnoszone przez upoważnione do tego organy ONZ oraz organizacje wyspecjalizowane ONZ.Drukuj