Rada Gospodarcza i Społeczna

Członkostwo

Rada Gospodarcza i Społeczna ma 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat. Co roku wybieranych jest 18 nowych członków, zgodnie z reprezentacją geograficzną. Afryka ma 14 członków, Azja – 11, Europa Wschodnia – 6, Ameryka Łacińska i Karaiby – 10, Europa Zachodnia i inne kraje – 13.

Początkowo Rada liczyła 18 członków. W 1965 r. ich liczba wzrosła do 27, a w 1973 r. do obecnych 54. Każdy członek ma jeden głos, a decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

ECOSOC wybiera przewodniczącego sesji oraz jego zastępcę
(Nowy Jork, 29 stycznia 2013 r.)


Drukuj