Rada Bezpieczeństwa

Obrady

W odróżnieniu od Zgromadzenia Ogólnego, Rada Bezpieczeństwa nie odbywa regularnych spotkań. Może natomiast być zwołana w każdej chwili, dlatego też każdy z piętnastu członków musi mieć swojego w pełni dyspozycyjnego przedstawiciela rezydującego w pobliżu miasta Nowy Jork. Właśnie z tego powodu uznaje się, że sesja Rady Bezpieczeństwa trwa nieprzerwanie. W dzisiejszych czasach Rada Bezpieczeństwa spotyka się coraz częściej na nieformalnych zebraniach, podczas których członkowie odbywają konsultacje, omawiają sytuację w różnych regionach świata i wypracowują wspólne stanowiska.

Rada Bezpieczeństwa omawia pogarszającą się sytuację w Syrii
(Nowy Jork, 16 lipca 2013 r.)

Rada Bezpieczeństwa wzmogła swoją aktywność po zakończeniu zimnej wojny. W 2005 r. Rada odbyła 200 oficjalnych spotkań, w trakcie których przyjęła 71 rezolucji i wydała 67 oświadczeń. Dla porównania, w 1987 r. Rada spotkała się 49 razy i przyjęła 13 rezolucji.

Posiedzenia Rady mogą odbywać się poza siedzibą główną ONZ, co dotychczas miało miejsce czterokrotnie: w Addis Abebie (Etiopia) w 1972 r., w Panamie w 1973 r., w Genewie (Szwajcaria) w 1990 r. i w Nairobi (Kenia) w 2004 r.Drukuj