Główne organy ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest unikalną międzynarodową organizacją, która skupia 193 niepodległe państwa. Została utworzona po II Wojnie Światowej w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie, rozwijania przyjaznych stosunków między narodami, wspierania postępu społecznego, promowania praw człowieka i poprawy standardów życia ludzi. Państwa członkowskie łączą zasady Karty Narodów Zjednoczonych - międzynarodowym porozumieniem wymieniającym ich prawa i obowiązki jako członków globalnej społeczności.

Organizacja Narodów Zjednoczonych składa się z sześciu głównych organów, których działalność obejmuje niemal cały świat. Są to:

  • Zgromadzenie Ogólne (General Assembly)
  • Rada Bezpieczeństwa (Security Council)
  • Rada Gospodarcza i Społeczna (Economic and Social Council)
  • Rada Powiernicza (Trusteeship Council)
  • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice)
  • Sekretariat (UN Secretariat)

Biura pięciu organów mieszczą się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Jedynie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ma swoją siedzibę w Hadze (Holandia).

Z Organizacją Narodów Zjednoczonych powiązane są agendy wyspecjalizowane, które zajmują się tak różnorodnymi dziedzinami jak ochrona zdrowia, edukacja, rolnictwo, telekomunikacja czy meteorologia. Oprócz agend, istnieją również różne programy (np. Program NZ ds. Rozwoju – UNDP), fundusze (np. Fundusz NZ na Rzecz Dzieci – UNICEF) oraz inne ciała i jednostki (np. Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka - OHCHR). Wszystkie agendy, programy, fundusze i inne jednostki wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych tworzą system Narodów Zjednoczonych.

Drukuj