Siedziby ONZ

System Narodów Zjednoczonych stanowi globalną sieć organizacji, które mieszczą się w różnych regionach świata. Siedziba główna ONZ mieści się w Nowym Jorku. Pozostałe siedziby znajdują się w Genewie (Szwajcaria), Wiedniu (Austria) oraz Nairobi (Kenia).

Sekretariat UN w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku
1 października 1951 r.
Drukuj