Siedziby ONZ

Siedziba Główna ONZ w Nowym Jorku

W 1946 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych poszukiwała w Nowym Jorku miejsca na swoją nową siedzibę. Pierwotnie zamierzano wykorzystać tereny parku Flushing Meadow w dzielnicy Queens, gdzie w 1939 roku odbyła się Światowa Wystawa. W ostatniej chwili przed podjęciem decyzji, John D. Rockefellera Jr. przekazał dar w wysokości 8,5 miliona USD na zakup gruntów przy First Avenue. 14 grudnia 1946 r. dar ten został przyjęty przez większość Zgromadzenia Ogólnego.

Wówczas na terenie, gdzie miała zostać wybudowana siedziba główna ONZ, stały podupadające rzeźnie. Z jednej strony na First Avenue przetaczały się hałaśliwe ciężarówki, a z drugiej, na East River Drive (obecnie znana jako "FDR Drive" na cześć Franklin D. Roosevelta), wzdłuż wybrzeża pędziły samochody. 24 października 1949 roku Sekretarz Generalny ONZ Trygve Lie położył kamień węgielny pod gmach siedziby głównej.

Budynek sekretariatu w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku

Pięć z sześciu głównych organów ONZ urzęduje w Nowym Jorku: są to Zgromadzenie Ogólne (General Assembly), Rada Bezpieczeństwa (Security Council), Rada Gospodarcza i Społeczna (Economic and Social Council), Rada Powiernicza (Trusteeship Council) oraz Sekretariat (Secretariat). Szósty z głównych organów, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice), mieści się w Hadze (Holandia).

Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz Generalny ONZ, który współpracuje z międzynarodowym gronem pracowników służby cywilnej. Sekretarz Generalny sprawuje bezpośredni nadzór nad 19,200 pracownikami, reprezentującymi ponad 170 krajów. W samej siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku pracuje około 5,600 osób.

Drukuj