Budżet i finanse

Składki dobrowolne

Od początku istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne tworzy programy, fundusze i inne instytucje, które zajmują się rozwiązywaniem różnych problemów społeczno-ekonomicznych. Jednostki te są finansowanie z dobrowolnych składek państw członkowskich. Należą do nich: Program NZ ds. Rozwoju (UNDP), Światowy Program Żywnościowy (FAO), Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Fundusz NZ na Rzecz Dzieci (UNICEF), Organizacja NZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie(UNRWA) i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA).

Akcja UNICEF-u podczas wybuchu epidemii cholery na Haiti.

16 listopada 2010 r.


Drukuj