Rada Bezpieczeństwa

Rada Bezpieczeństwa stoi na straży pokoju i t o ona ponosi największą odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Rada Bezpieczeństwa pozostaje w pełnej gotowości d o natychmiastowej reakcji na jakiekolwiek zagrożenia pokoju i jest gotowa d o zwołana spotkania w każdej chwili. Wszystkie kraje członkowskie ONZ zobowiązały się akceptować i wykonywać decyzje Rady Bezpieczeństwa.

Rada Bezpieczeństwa: debata w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i regionie Wielkich Jezior Afrykańskich.
(25 lipca 2013 r. )

Gdy d o Rady Bezpieczeństwa zostanie wniesiona skarga dotycząca zagrożenia pokoju, zazwyczaj w pierwszej kolejności rekomenduje ona, by strony konfliktu doszły d o porozumienia przy zastosowaniu pokojowych środków. W niektórych przypadkach Rada podejmuje się zbadania sytuacji i  prowadzi mediacje.

Rada Bezpieczeństwa może sama wyznaczyć swoich specjalnych przedstawicieli lub zwrócić się z tą prośbą d o Sekretarza Generalnego. Może też prosić Sekretarza Generalneg o  o użyczenie swojeg o autorytetu i zabrania głosu w danej sprawie.Drukuj