Zgromadzenie Ogólne

Komitety główne

Po zakończeniu debaty ogólnej odbywają się dyskusje w sześciu komitetach głównych Zgromadzenia Ogólnego, w których może uczestniczyć każde państwo członkowskie.

Pierwszy Komitet:
Sprawy rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego
Drugi Komitet:
Sprawy ekonomiczne i finansowe
Trzeci Komitet:
Sprawy społeczne, kulturalne i pomoc humanitarna
Czwarty Komitet:
Sprawy polityczne i dekolonizacja
Piąty Komitet:
Sprawy administracyjne i budżetowe
Szósty Komitet:
Sprawy prawne
Spotkanie Trzeciego Komitetu (Nowy Jork, 8 października 2012 r.)

Decyzje podjęte przez Zgromadzenie Ogólne wpływają na pracę całej Organizacji Narodów Zjednoczonych w danym roku. Odpowiednie działania podejmowane są przez:

  • organy pomocnicze – są to ciała międzyrządowe powołane przez Zgromadzenie Ogólne do zajęcia się konkretnymi tematami, takimi jak prawa człowieka (Rada Praw Człowieka), równość płci, operacje pokojowe, rozbrojenie, kwestia dekolonizacji, wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, informacja publiczna czy prawo międzynarodowe. Obecnie działa ok. 20 takich organów, przede wszystkim komitetów i komisji (np. Komitet Stosowania Niezbywalnych Praw Narodu Palestyńskiego, Komisja Międzynarodowego Prawa Handlowego).
  • Międzynarodowe konferencje i spotkania powołane przez Zgromadzenie Ogólne
  • Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych – działania Sekretarza Generalnego i jego wysłanników, departamenty ONZ


Drukuj