Karta Narodów Zjednoczonych

Wszystkie państwa członkowskie ONZ łączą cele i zasady zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Każde przystępujące do Organizacji Narodów Zjednoczonych państwo akceptuje je i postanawia, że będzie je przestrzegać. Karta NZ jest międzynarodowym traktatem, który szczegółowo określa prawa i obowiązki państw należących do ONZ.

Konferencja w San Francisco
25 - 26 czerwca 1945 r.

Karta NZ została podpisana 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przez reprezentantów pięćdziesięciu krajów. Polska, która nie mogła wysłać swojego przedstawiciela na to spotkanie, ponieważ była w trakcie tworzenia rządu po wojnie, podpisała dokument w późniejszym terminie, stając się pięćdziesiątym pierwszym członkiem-założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone, kraj pełniący rolę gospodarza, przechowują oryginalną wersję dokumentu założycielskiego ONZ w Archiwum Narodowym w Waszyngtonie. Dokładna kopia Karty Narodów Zjednoczonych udostępniona jest w nowojorskiej siedzibie ONZ.

Konferencja w San Francisco
26 czerwca 1945 r.
Podpisanie Karty NZ przez przedstawiciela Chin


Drukuj