Sekretariat ONZ

Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych jest jednym z sześciu głównych organów ONZ. Sekretariat mieści się w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku, ma również swoje biura w innych częściach świata, m.in. w Addis Abebie, Bangkoku, Bejrucie, Genewie, Nairobi, Santiago i Wiedniu. W Sekretariacie pracuje około 43,000 osób na całym świecie. Personel Sekretariatu jest rekrutowany zgodnie z zasadą sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Pracownicy ONZ nie mogą przyjmować instrukcji od rządów państw ani innej władzy poza ONZ.

Gmach Sekretariatu w Nowym Jorku

Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz Generalny ONZ, który jest najwyższym funkcjonariuszem administracyjnym. Ma on do dyspozycji międzynarodową kadrę urzędników służby cywilnej. W odróżnieniu od dyplomatów, którzy reprezentują poszczególne kraje, pracownicy ONZ pracują w imieniu wszystkich państw członkowskich.

Funkcje

Zadania Sekretariatu są tak różnorodne, jak różnorodne są problemy, którymi zajmuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych. W kilkunastu biurach i departamentach Sekretariatu pracownicy wykonują codzienne zadania Organizacji zgodnie z potrzebami innych głównych organów ONZ i realizują uchwalone przez nie programy, administrują operacjami pokojowymi ONZ oraz pośredniczą w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych.

Sekretariat ONZ prowadzi badania nad ogólnoświatowymi trendami w gospodarce i społeczeństwach, zajmuje się kwestiami prawa międzynarodowego, politycznymi, rozbrojeniem oraz koordynuje działania związane z pomocą humanitarną. Zgodnie z rezolucjami przyjętymi przez państwa członkowskie, przygotowuje raporty dotyczące praw człowieka, kwestii rozwojowych, gospodarczych, społecznych i politycznych. Personel Sekretariatu organizuje również światowe konferencje i  tłumaczy dokumenty na oficjalne języki Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretariat służy także pomocą w organizacji demokratycznych wyborów tym państwom, które wystąpiły do ONZ z taką prośbą. Za pomocą Centrów Informacji ONZ, znajdujących się w różnych państwach na całym świecie, rozpowszechniane są informacje o celach i działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych.Drukuj