Siedziby ONZ

Siedziba ONZ w Genewie

Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie (Szwajcaria) mieści się w Palais de Nations. Gmach ten został zbudowany w latach 1929-1938 i służył jako siedziba główna Ligi Narodów - prekursora Organizacji Narodów Zjednoczonych. Palais de Nations znajduje się w Parku Ariana w pobliżu Jeziora Genewskiego i Alp, których widoki można podziwiać z okien gmachu.

Biuro NZ w Genewie jest centrum konferencyjnym dla toczących się negocjacji dyplomatycznych oraz stanowi forum dyskusyjne w kwestiach rozbrojenia i praw człowieka. Jest drugą pod względem wielkości siedzibą ONZ na świecie i zatrudnia ponad 1600 pracowników. Biuro NZ w Genewie obsługuje ponad 8000 spotkań rocznie, co czyni je jednym z największych międzyrządowych centrów konferencyjnych na świecie oraz głównym ośrodkiem wielostronnej dyplomacji.

Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie

Genewa jest również siedzibą kilku innych organizacji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Światowa Organizacja Meteorologiczna, Światowa Organizacja Handlu oraz Unia Międzyparlamentarna.

Drukuj