UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MINUCI

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wybrzeżu Kości Słoniowej

United Nations Mission in Côte d'Ivore

Czas trwania: maj 2003 r. – kwiecień 2004 r.
Miejsce działań: Wybrzeże Kości Słoniowej

Misję MINUCI powołano rezolucją Rady Bezpieczeństwa 1479 (2003) z 13 maja 2003 r. Napięta sytuacja na Wybrzeżu Kości Słoniowej zagrażała międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. MINUCI miała dopomóc we wprowadzaniu postanowień porozumienia Linas - Marcoussis oraz uzupełniać działalność sił pokojowych Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i sił francuskich. 4 kwietnia 2004 roku MINUCI została zastąpiona przez Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wybrzeżu Kości Słoniowej (United Nations Operation in Côte d'Ivore - UNOCI). Mandat MINUCI obejmował:

  • monitorowanie sytuacji militarnej, włączając w to bezpieczeństwo liberyjskich uchodźców
  • współpracowanie z siłami francuskimi i siłami ECOWAS
  • doradzanie Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego w sprawach wojskowych i innych
  • utrzymywanie kontaktu z armią Wybrzeża Kości Słoniowej (Forces armées nationales de Côte d’Ivoire - FANCI) i miejscowymi grupami zbrojnymi w celu budowy zaufania między nimi
  • udział w procesie rozbrojenia, demobilizacji, wspierania sił interwencyjnych
  • doradzanie rządowi Wybrzeża Kości Słoniowej
  • składanie raportów Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego
Zobacz również:

United Nations Mission in Côte d'Ivore
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/minuci/