UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOMUR

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ugandzie i Rwandzie

United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda

Czas działania: czerwiec 1993 r.- wrzesień 1994 r.
Miejsce działań: Uganda i Rwanda

Misja UNOMUR została ustanowiona rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/846 z 22 czerwca 1993 r. Jej funkcje sprowadzały się do monitorowania granicy pomiędzy Rwandą i Ugandą w celu niedopuszczania do transportu broni i materiałów wojennych. O ile krwawe wydarzenia z Rwandy ( kwiecień 1994 r.) nie pozwoliły misji spełnić jej rolę, to okazała się ona bardzo pożyteczna jako organ budujący zaufanie w miesiącach następujących po zawarciu porozumienia w Arusha. UNOMUR pracował nad wprowadzaniem w życie postanowień tego porozumienia. We wrześniu 1994 r. UNOMUR oficjalnie zakończył swoje funkcje, a jego obowiązki przejęła Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Rwandzie (United Nations Assistance Mission for Rwanda - UNAMIR).

Zobacz również:

United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomur.htm