UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOMSIL

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sierra Leone

United Nations Observer Mission in Sierra Leone

Czas trwania: lipiec 1998 r. - październik 1999 r.
Miejsce działań: Sierra Leone

UNOMSIL – spotkanie byłego Sekretarza Generalnego ONZ, K. Annana, z dowództwem misji UNOMSIL i sił ECOMOG
UNOMSIL – spotkanie byłego Sekretarza
Generalnego ONZ, K. Annana, z dowództwem misji UNOMSIL i sił ECOMOG

Misję obserwacyjną UNOMSIL powołano do życia rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/1181 z dnia 13 lipca 1998 r. Jej zadaniem było monitorowanie sytuacji militarnej i bezpieczeństwa w Sierra Leone, jak również rozbrajanie i demobilizacja kombatantów. Misja miała także sprawować nadzór nad przestrzeganiem międzynarodowego prawa humanitarnego. Mandat UNOMSIL wygasł 22 października 1999 r., a Rada Bezpieczeństwa w jej miejsce powołała nową, mającą szersze kompetencje operację - Misję ONZ w Sierra Leone (United Nations Mission in Sierra Leone - UNAMSIL). Mandat UNOMSIL obejmował:

  • monitorowanie sytuacji militarnej, przedkładanie Specjalnemu przedstawicielowi Sekretarza Generalnego regularnych raportów o pełnej sytuacji w Sierra Leone
  • nadzór nad rozbrojeniem i demobilizacją, współpraca z grupą obserwatorów Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej
  • nadzór nad przestrzeganiem międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym miejsc rozbrojenia i punktów demobilizacyjnych
  • nadzór rozbrojenia i demobilizacji członków Cywilnych Sił Obronnych (Civil Defence Forces – CDF)
Zobacz również:

United Nations Observer Mission in Sierra Leone
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomsil/Unomsil.htm