UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MINURCAT

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie

United Nations Mission In the Central African Republic and Chad

Czas trwania: wrzesień 2007 r. – grudzień 2010 r.
Miejsce działań: Czad i Republika Środkowoafrykańska

Misja MINURCAT została powołana na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1778 z 25 września 2007 r. Do jej głównych obowiązków należały ochrona ludności cywilnej, promocja praw człowieka i rządów prawa oraz działania na rzecz regionalnego pokoju.

Mandat misji został zakończony rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/1923 z 31 grudnia 2010 r. oraz decyzją rządu Czadu, który zobowiązał się do zapewnienia pełnej ochrony ludności cywilnej na swoim terytorium.

MINURCAT - uczestnik MINURCAT z sudańskimi dziećmi z obozu dla uchodźców Our Cassoni w Bahai.
MINURCAT - uczestnik MINURCAT z sudańskimi dziećmi
z obozu dla uchodźców Our Cassoni w Bahai.
Zobacz również:

United Nations Mission In the Central African Republic and Chad
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurcat/