UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MONUA

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Angoli

United Nations Observer Mission in Angola

Czas trwania: czerwiec 1997 r. - luty 1999 r.
Miejsce działań: Angola

Misja MONUA została utworzona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1118 z 30 czerwca 1997 r. Przejęła zadania Trzeciej Misji Weryfikacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Angoli (United Nations Angola Verification Mission III - UNAVEM III), jakimi były: udział w umocnieniu pokoju i narodowej zgody, wzmocnienie zaufania między stronami konfliktu, dążenie do długoterminowej stabilizacji regionu, rozwoju demokratycznego oraz odbudowy kraju.

Zobacz również:

United Nations Observer Mission in Angola
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/Monua/monua.htm