UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

ONUC

Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kongu

United Nations Operation in the Congo

Czas trwania: lipiec 1960 r. - czerwiec 1964 r.
Miejsce działań: Kongo

ONUC - etiopski żołnierz misji ONUC
Etiopski żołnierz służący w misji ONUC

ONUC ustanowiono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/143 z 14 lipca 1960 r. Mandat misji obejmował:

  • zapewnienie wycofania sił belgijskich z Republiki Konga (późniejszy Zair, obecnie Demokratyczna Republika Konga)
  • wspomaganie miejscowego rządu w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa
  • zapewnienie pomocy technicznej

Następnie mandat ONUC został rozszerzony o działania w zakresie utrzymania integralności terytorialnej i politycznej niezależności Konga, zapobieżenia możliwości wybuchu wojny domowej i zapewnienia, że wszelkie obce siły wojskowe zostaną wycofane z jego terytorium.

Zobacz również:

United Nations Operation in the Congo
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/onuc.htm