UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNTAG

Grupa Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Okresie Przejściowym

United Naitons Transition Assistance Group

Czas trwania: kwiecień 1989 r. - marzec 1990 r.
Miejsce działań: Namibia

Grupę Pomocy ONZ w Okresie Przejściowym dla Namibii powołano na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/632 z 16 lutego 1989 r. Jej zadaniem była pomoc Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego w uzyskaniu przez Namibię niepodległości. Droga do tego wiodła przez wolne i sprawiedliwe wybory przeprowadzone pod nadzorem ONZ.

UNTAG  - personel UNTAG nadzoruje rejestrację ludności
UNTAG - personel UNTAG nadzoruje rejestrację ludności

UNTAG miała także pomóc Specjalnemu Przedstawicielowi w zapewnieniu, że wszelkie zbrodnie zostaną powstrzymane, wojska pozostaną w bazach, siły Republiki Południowej Afryki zupełnie wycofają się z terytorium Namibii. Ponadto wszystkie dyskryminacyjne ustawy miały być uchylone, więźniowie polityczni zwolnieni, uchodźcy mieli powrócić do swoich domów; wszelkie formy zastraszania wstrzymane i zakończone, wprowadzone prawo i porządek. Niepodległa Namibia została członkiem ONZ w kwietniu 1990 r.

Zobacz również:

United Naitons Transition Assistance Group
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untag.htm