UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

ONUMOZ

Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Mozambiku

United Nations Operation in Mozambique

Czas trwania: grudzień 1992 r. - grudzień 1994 r.
Miejsce działań: Mozambik

Operację ONUMOZ ustanowiono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/797 z 16 grudnia 1992 r. Głównym zadaniem ONUMOZ było wspieranie wdrożenia i przestrzegania porozumienia pokojowego z 4 października 1992 r. podpisanego przez Prezydenta Republiki Mozambiku i Prezydenta RENAMO (Resistencia Nacional Mocambicana).

ONUMOZ - portugalski uczestnik misji pokojowej prowadzi lekcje dla dzieci
ONUMOZ - portugalski uczestnik misji pokojowej prowadzi lekcje dla dzieci

Mandat ONUMOZ obejmował:

  • nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia broni, rozdzieleniem walczących sił, przebiegiem demobilizacji, a także zebraniem i zniszczeniem broni
  • nadzór i weryfikacja całkowitego wycofania zagranicznych wojsk
  • zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach transportowych
  • nadzór i weryfikacja rozproszenia prywatnych i nieregularnych militarnych grup
  • zapewnienie pomocy technicznej i monitorowanie procesu wyborczego
  • wsparcie procesu pokojowego, zapewnienie bezpieczeństwa działaniom personelu ONZ i innych organizacji
  • koordynacja i obserwacja działań z zakresu pomocy humanitarnej
Zobacz również:

United Nations Operation in Mozambique
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumoz.htm