UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOMIL

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Liberii

United Nations Observer Mission in Liberia

Czas trwania: wrzesień 1993 r. - wrzesień 1997 r.
Miejsce działań: Liberia

Misja UNOMIL została ustanowiona na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/866 z 22 września 1993 r. Jej głównym zadaniem było wspieranie działań Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOMOG) i Narodowego Tymczasowego Rządu Liberii dążących do wprowadzenia w życie postanowień pokojowych. UNOMIL wspierała działania z zakresu demobilizacji kombatantów i udzielania pomocy humanitarnej. Ponadto misja prowadziła dochodzenia w sprawach naruszeń zawieszenia broni i łamania praw człowieka oraz obserwowała i nadzorowała przeprowadzanie wyborów. Mandat misji został poszerzony w wyniku przyjęcia rezolucji 1020 (1995).

UNOMIL - Liberyjczycy czekający w kolejce, aby zagłosować w wyborach
UNOMIL - Liberyjczycy czekający w kolejce, aby zagłosować w wyborach

Mandat UNOMIL obejmował:

  • prowadzenie dochodzeń w sprawach wszelkich naruszeń porozumienia zawieszającego działania wojenne, a także przedstawianie raportów Komitetowi Naruszeń Porozumienia o zaistniałych przypadkach takich zdarzeń
  • czuwanie nad przestrzeganiem embarga nałożonego na Liberię w zakresie dostarczania broni i materiałów wojskowych, jak i udział w demobilizacji i rozbrojeniu
  • obserwację i weryfikację przeprowadzanych wyborów - parlamentarnych i prezydenckich - zgodnie z postanowieniami porozumienia pokojowego
  • udzielanie informacji Sekretarzowi Generalnemu na temat wszelkich naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego
  • szkolenie członków misji ECOMOG w rozbrajaniu min oraz oznakowaniu pól minowych
  • wspieranie pomocy humanitarnej
Zobacz również:

United Nations Observer Mission in Liberia
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomil.htm