UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MONUC

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga

United Nations Organization Mission
in the Democratic Republic of the Congo

Czas trwania: listopad 1999 r. – czerwiec 2010 r.
Miejsce działań: Demokratyczna Republika Konga

MONUC  - uczestnik misji pokojowej ONZ w Demokratycznej Republice Konga
MONUC - uczestnik misji pokojowej ONZ w Demokratycznej Republice Konga

Po latach walk Demokratyczna Republika Konga i 5 państw regionu podpisały porozumienie o zawieszeniu broni w lipcu 1999 r. w Lusace. 30 listopada 1999 roku Rada Bezpieczeństwa ustanowiła misję MONUC, aby nadzorować zawieszenie broni i rozdzielenie wojsk oraz utrzymać łączność ze wszystkimi stronami porozumienia. 24 lutego 2000 r. Rada rozszerzyła mandat i rozmiar misji.

Mandat MONUC obejmował:

  • nadzorowanie przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni
  • ustanowienie i utrzymanie stałego kontaktu z centrami dowodzenia wszystkich sił zbrojnych
  • wykonanie w czasie 45 dni od przyjęcia rezolucji 1291 (2000) planu dotyczącego realizacji porozumienia o zawieszeniu broni ze szczególnym uwzględnieniem następujących celów: zebranie i weryfikacja informacji o wszystkich miejscowych siłach zbrojnych, utrzymanie stanu zawieszenia walk, rozdzielenie i przemieszczenie na odpowiednie pozycje sił zbrojnych poszczególnych stron konfliktu, a następnie rozbrojenie, demobilizacja, powrót do miejsc zamieszkania członków zbrojnych grup i wycofanie obcych sił zbrojnych
  • prowadzenie rozmów ze stronami konfliktu w celu wypuszczenia jeńców wojennych
  • wspieranie pomocy humanitarnej
  • nadzorowanie przestrzegania praw człowieka
  • prowadzenie działań mających na celu eliminację min i materiałów wybuchowych

Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 28 maja 2010 r. MONUC została przekształcona w Misję Stabilizacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo – MONUSCO).

Zobacz również:

United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monuc/index.shtml