UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNASOG

Grupa Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Strefie Aouzou

United Nations Aouzou Strip Observer Group

Czas trwania: maj - czerwiec 1994 r.
Miejsce działań: Czad i Libia

Grupa obserwacyjna UNASOG została ustanowiona 4 maja 1994 r. na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/915. Do jej obowiązków należało monitorowanie wycofania sił Libii i jej administracji ze Strefy Aouzou zgodnie z decyzją Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Grupa zakończyła swój mandat po oświadczeniach rządów Libii i Czadu o zakończeniu wycofania swoich sił.

Zobacz również:

United Nations Aouzou Strip Observer Group
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unasog.htm