UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMEE

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei

United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea

Czas trwania: lipiec 2000 r. – lipiec 2008 r.
Miejsce działań: Etiopia i Erytrea

Po 2 latach spornych walk granicznych w czerwcu 2000 r., Etiopia i Erytrea podpisały porozumienie o zaprzestaniu wrogich działań. W procesie mediacji uczestniczyły Algieria i Organizacja Jedności Afrykańskiej. W lipcu Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o utworzeniu misji UNMEE, której głównym zadaniem miało być nadzorowanie zawieszenia broni. 15 września 2000 r. Rada przyjęła rezolucję S/RES/1320, precyzując zakres obowiązków nowej misji.

UNMEE - słowacki uczestnik misji pokojowej rozbraja miny
UNMEE - słowacki uczestnik misji pokojowej rozbraja miny

Mandat UNMEE obejmował:

  • nadzorowanie zawieszenia broni
  • nadzorowanie wycofania sił etiopskich z terenów zajętych po 6 lutym 1999 r. nie będących pod zarządem Etiopii przed 6 maja 1998 r.
  • monitorowanie pozycji sił Erytrei, które miały być rozlokowane w odległości 25 kilometrów od sił Etiopii
  • nadzorowanie tymczasowej strefy bezpieczeństwa utworzonej na podstawie porozumienia o zaprzestaniu wrogich działań
  • koordynowanie działań z zakresu pomocy humanitarnej
  • usuwanie min znajdujących się w tymczasowej strefie bezpieczeństwa i na sąsiednich terenach

30 lipca 2008 roku Rada Bezpieczeństwa postanowiła zakończyć misję UNMEE, co nastąpiło 31 lipca 2008 r. Decyzja Rady była odpowiedzią na odcięcie dostaw paliwa oraz wyniszczające restrykcje, które Erytrea nałożyła na UNMEE, uniemożliwiając kontynuowanie wypełniania mandatu misji i narażając na niebezpieczeństwo personel ONZ.

Zobacz również:

United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmee