UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOSOM I

Pierwsza Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii

United Nations Operation in Somalia I

Czas trwania: kwiecień 1992 r. - marzec 1993 r.
Miejsce działań: Somalia

UNOSOM I - uczestnik UNOSOM I instaluje radio w samochodzie pakistańskiego batalionu
UNOSOM I - uczestnik UNOSOM I instaluje radio w samochodzie pakistańskiego batalionu

Operacja pokojowa UNOSOM I została ustanowiona w celu nadzorowania zawieszenia broni w Mogadiszu, stolicy Somalii, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracownikom ONZ, ich sprzętu i dostaw pomocy humanitarnej. Podstawę prawną wysłania tej misji stanowi rezolucja Rady Bezpieczeństwa S/RES/751 z 24 kwietnia 1992 r. W sierpniu 1992 r. mandat i siły UNOSOM I zostały zwiększone w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony konwojom humanitarnym i ośrodkom dystrybucji na obszarze Somalii. W grudniu, gdy sytuacja w tym państwie się pogorszyła, Rada Bezpieczeństwa upoważniła kraje członkowskie do ustanowienia sił międzynarodowych UNITAF (Unified Task Force) mających zapewnić bezpieczne otoczenie dla działań humanitarnych ONZ.

Zobacz również:

United Nations Operation in Somalia I
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosomi.htm