UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAVEM I

Pierwsza Misja Weryfikacyjna ONZ w Angoli

United Nations Angola Verification Mission I

Czas trwania: grudzień 1988 r. - maj 1991 r.
Miejsce działań: Angola

Misja UNAVEM I została ustanowiona rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/626 z 20 grudnia 1988 r. Rezolucja ta była efektem wniosków złożonych przez rządy Angoli i Kuby. Zadaniem misji była weryfikacja wycofania wojsk kubańskich z terytorium Angoli zgodnie z harmonogramem zawartym pomiędzy dwoma rządami. Wycofanie wojsk zakończyło się 25 maja 1991 r. - o miesiąc wcześniej niż to zaplanowano. 6 czerwca Sekretarz Generalny poinformował Radę Bezpieczeństwa, że misja UNAVEM I wypełniła w pełni powierzone jej zadania.

Zobacz również:

United Nations Angola Verification Mission I
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unavem1/unavemi.htm