UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMIS

Misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie

United Nations Mission in the Sudan

Czas trwania: marzec 2005 r. – lipiec 2011 r.
Miejsce działań: Sudan

UNMIS - członkowie zambijskiego kontyngentu wojskowego przygotowują się do rozpoczęcia patrolu
UNMIS - członkowie zambijskiego kontyngentu wojskowego
przygotowują się do rozpoczęcia patrolu

Misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie została utworzona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1590 z 24 marca 2005 roku. Głównym celem misji było udzielenie pomocy w implementacji porozumienia pokojowego podpisanego przez rząd Sudanu i Armię Wyzwolenia Sudanu (Sudan People's Liberation Movement/Army - SPLM) 9 stycznia 2005 roku. Mandat UNMIS obejmował:

  • pomoc w implementacji porozumienia pokojowego z 9 stycznia 2005 roku (Comprehensive Peace Agreement)
  • pomoc stronom konfliktu we współpracy z międzynarodowymi partnerami w rozminowywaniu kraju
  • ułatwienie i koordynację powrotu uchodźców oraz tworzenie bezpiecznych warunków dla pomocy humanitarnej
  • wspieranie międzynarodowych wysiłków na rzecz promocji i przestrzegania praw człowieka w Sudanie
  • koordynację wysiłków międzynarodowych w zakresie ochrony ludności cywilnej, zwłaszcza uchodźców, osób wysiedlonych, kobiet i dzieci
  • ochronę personelu, urządzeń i sprzętu ONZ i pracowników zajmujących się pomocą humanitarną

9 lipca 2011 r. Sudan Południowy został najmłodszym państwem na świecie. Powstanie Republiki Sudanu Południowego jest wynikiem 6-letniego procesu pokojowego. Tego samego dnia wygasł mandat UNMIS w związku z zakończeniem okresu tymczasowego ustanowionego przez rząd Sudanu i Armię Wyzwolenia Sudanu w porozumieniu pokojowym. W miejsce UNMIS Rada Bezpieczeństwa ustanowiła Misję Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UN Mission in the Republic of South Sudan - UNMISS).

Zobacz również:

United Nations Mission in the Sudan
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmis/