UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAMIR

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Rwandzie

United Nations Assistance Mission for Rwanda

Czas działania: październik 1993 r. - marzec 1996 r.
Miejsce działań: Rwanda

UNAMIR - rwandyjscy uchodźcy powracają do swoich domów
UNAMIR - rwandyjscy uchodźcy powracają do swoich domów

Misję UNAMIR powołano do życia rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/872 z 5 października 1993 r. Jej zadaniem było udzielanie pomocy we wprowadzaniu porozumienia pokojowego z Arushy, podpisanego 4 sierpnia 1993 r. Mandat UNAMIR obejmował:

  • udział w zapewnianiu bezpieczeństwa w stolicy Rwandy, Kigali
  • monitorowanie przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni, w tym ustanowienie strefy zdemilitaryzowanej i procedur demobilizacyjnych
  • nadzór nad bezpieczeństwem w trakcie sprawowania władzy przez rząd tymczasowy
  • udział w oczyszczaniu terenów z min
  • udział w koordynacji działań humanitarnych

Rada Bezpieczeństwa ONZ modyfikowała mandat UNAMIR rezolucjami 912 (1994), 918 (1994), 965 (1994), 997( 1995), 1029(1995). Misja ostatecznie opuściła Rwandę w kwietniu 1996 r.

Zobacz również:

United Nations Assistance Mission for Rwanda
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamir.htm