UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAVEM III

Trzecia Misja Weryfikacyjna ONZ w Angoli

United Nations Angola Verification Mission III

Czas trwania: luty 1995 r. - czerwiec 1997 r.
Miejsce działań: Angola

UNAVEM III - młody mężczyzna przy rozbrajaniu miny
UNAVEM III - młody mężczyzna przy rozbrajaniu miny

Misja została powołana na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/976 z 8 lutego 1995 r. Misja UNAVEM III brała udział w działaniach dążących do przywrócenia pokoju i uzyskania narodowej zgody na podstawie: Porozumień Pokojowych dla Angoli (31 maja 1991 r.), Protokołu z Lusaki (20 listopada 1994 r.) i rezolucji Rady Bezpieczeństwa dotyczących Angoli. Misja ta kontynuowała działalność pokojową poprzednich operacji ONZ w tym państwie: UNAVEM I oraz UNAVEM II. Mandat misji obejmował:

 • zapewnienie biur dobrych usług (good offices) i mediacji
 • nadzorowanie i weryfikowanie procesu rozszerzenia administracji państwowej oraz procesu narodowego pojednania
 • nadzorowanie rozdzielenia sił oraz zawieszenia broni
 • weryfikowanie informacji otrzymywanych od rządu Angoli oraz UNITA, które dotyczyły zarówno ich sił zbrojnych, jak i manewrów jednostek wojskowych
 • weryfikowanie wycofania oraz demobilizacji sił UNITA
 • nadzorowanie przejmowania oraz sposobu przechowywania uzbrojenia UNITA
 • weryfikowanie wycofania sił rządowych oraz zakończenia ich formacji
 • nadzorowanie swobodnego przepływu osób i rzeczy oraz rozbrojenia ludności cywilnej
 • obserwowanie oraz nadzorowanie działalności angolańskiej policji
 • koordynowanie i wspieranie pomocy humanitarnej
 • rozbrajanie min
 • wspieranie i nadzorowanie procesu wyborczego

UNAVEM III zakończyła swoją działalność 30 czerwca 1997 roku. Została zastąpiona przez Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Angoli (United Nations Observer Mission in Angola - MONUA).

Zobacz również:

United Nations Angola Verification Mission III
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unavem3.htm