UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAMSIL

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sierra Leone

United Nations Mission in Sierra Leone

Czas trwania: październik 1999 r. - grudzień 2005 r.
Miejsce działań: Sierra Leone

Rada Bezpieczeństwa ONZ rezolucją S/RES/1270 z 22 października 1999 r. ustanowiła misję UNAMSIL w Sierra Leone, aby we współpracy z miejscowym rządem i innymi ugrupowaniami politycznymi wprowadzić w życie porozumienie pokojowe z Lome. Działania te miały na celu rozbrojenie, demobilizację i wykonanie planu reintegracji byłych kombatantów ze społeczeństwem. 7 lutego 2000 r. Rada odnowiła mandat UNAMSIL i rozszerzyła jego zakres. Misja zakończyła działalność w grudniu 2005 roku. Jej obowiązki przejęło Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych dla Sierra Leone (United Nations Integrated Office for Sierra Leone - UNIOSIL).

UNAMSIL – członkowie nigeryjskiego kontyngentu UNAMSIL i osierocone, bezdomne dzieci, które mieszkają w porcie w Lungi
UNAMSIL – członkowie nigeryjskiego kontyngentu UNAMSIL
i osierocone, bezdomne dzieci, które mieszkają w porcie w Lungi

Mandat UNAMSIL obejmował następujące zadania:

  • współpraca ze stronami konfliktu we wprowadzaniu postanowień porozumienia z Lome
  • pomoc w realizacji rozbrojenia, demobilizacji i planu reintegracji byłych kombatantów ze społeczeństwem
  • zapewnienie obecności misji w kluczowych miejscach kraju i ośrodkach demobilizacji
  • przestrzeganie zawieszenia broni zgodnie z porozumieniem z Lome
  • wsparcie w przeprowadzaniu wyborów
  • ułatwianie wolnego przepływu ludzi, dóbr i pomocy humanitarnej na terytorium kraju
  • zapewnienie pomocy władzom Sierra Leone w wykonywaniu ich obowiązków
  • wsparcie dla działań podejmowanych przez pracowników cywilnych misji pokojowej zajmujących się sprawami ludności cywilnej i prawami człowieka oraz przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego i jego współpracowników
  • nadzór nad przejętą od kombatantów bronią i amunicją
Zobacz również:

United Nations Mission in Sierra Leone
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamsil