UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MINURCA

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej

United Nations Mission in the Central African Republic

Czas trwania: kwiecień 1998 r. - luty 2000 r.
Miejsce działań: Republika Środkowoafrykańska

MINURCA - malijscy uczestnicy Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej
MINURCA - malijscy uczestnicy Misji Narodów
Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej

Misję MINURCA ustanowiła Rada Bezpieczeństwa 27 marca 1998 r. przyjmując rezolucję S/RES/1159. Do zadań misji należały działania w kierunku utrzymania bezpieczeństwa i stabilizacji w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej - Bangui i jej okolicach. Rezolucje 1182 (1998), 1201(1998) i 1230 (1999) rozszerzyły zadania misji MINURCA. Mandat MINURCA obejmował:

  • utrzymanie bezpieczeństwa i stabilizacji w mieście Bangui i jego okolicach
  • nadzorowanie składowania broni uzyskanej w procesie rozbrojenia
  • udzielanie pomocy w tworzeniu i przebudowie miejscowych sił policyjnych
  • zapewnienie wsparcia technicznego i pomocy przy przeprowadzaniu wyborów parlamentarnych i prezydenckich
  • nadzorowanie zniszczenia skonfiskowanej broni

W październiku 1999 roku Rada Bezpieczeństwa postanowiła przedłużyć mandat MINURCA o rok, aby zapewniła łagodne i stopniowe przekształcenie misji utrzymania pokoju w misję budowania pokoju. Wypełnienie tego zadania wiązało się z zakończeniem jej działalności. W lutym 2000 roku MINURCA została zastąpiona przez Biuro Wsparcia Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej (United Nations Peace-Building Support Office in the Central African Republic - BONUCA). Nazwa misji została zmieniona na Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej (United Nations Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic - BINUCA).

Zobacz również:

United Nations Mission in the Central African Republic
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/car.htm