UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOSOM II

Druga Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii

Second United Nations Operation in Somalia

Czas działania: marzec 1993 r. - marzec 1995 r.
Miejsce działań: Somalia

UNOSOM II - członek nigeryjskiego kontyngentu UNOSOM II obserwuje Mogadiszu
UNOSOM II - członek nigeryjskiego kontyngentu UNOSOM II obserwuje Mogadiszu

Operacja UNOSOM II została ustanowiona rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/814 z 26 marca 1993 r. Wprowadzono ją na miejsce operacji UNOSOM I. Przejęła ona także zadania wykonywane przez siły międzynarodowe UNITAF. W ramach swojego mandatu UNOSOM II mógł podejmować działania, włącznie z użyciem siły, których efektem byłoby ustanowienie bezpieczeństwa i dostaw środków humanitarnych dla miejscowej ludności. Operacja UNOSOM II miała ukończyć zadania zaczęte przez UNITAF - przywrócić pokój, stabilizację, prawo i porządek. Do głównych obowiązków misji należało:

  • nadzorowanie zakończenia walk zbrojnych
  • powstrzymanie przemocy
  • odbieranie nielegalnie posiadanej broni
  • utrzymanie bezpieczeństwa w portach i na lotniskach
  • oczyszczanie terenu z min
  • wspieranie powrotu uchodźców
  • ochranianie personelu i mienia ONZ, jego agend, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz organizacji pozarządowych

UNOSOM II miał także służyć pomocą przy odbudowie gospodarczej, społecznej i politycznej w Somalii, tworzeniu najważniejszych struktur państwowych i wprowadzaniu zasad demokratycznych. W lutym 1994 r., po serii krwawych incydentów i ataków na żołnierzy ONZ, Rada Bezpieczeństwa przekształciła mandat UNOSOM II wyłączając możliwość używania przymusu. W marcu 1995 r. operacja ta zakończyła swoją działalność.

Mandat UNOSOM II był rozszerzany i modyfikowany rezolucjami: 837(1993), 865 (1993), 878 (1993), 886 (1993), 921 (1994).

Zobacz również:

Second United Nations Operation in Somalia
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2.htm