UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAVEM II

Druga Misja Weryfikacyjna ONZ w Angoli

United Nations Angola Verification Mission II

Czas trwania: maj 1991 r. - luty 1995 r.
Miejsce działań: Angola

Misja UNAVEM II została ustanowiona na podstawie rezolucji S/RES/696 Rady Bezpieczeństwa z dnia 30 maja 1991 r. Do jej zadań należało nadzorowanie przestrzegania porozumień zawartych przez strony konfliktu, monitorowanie zawieszenia broni oraz obserwowanie działalności policji Angoli. 25 marca 1992 r. Rada Bezpieczeństwa rozszerzyła mandat misji rezolucją S/RES/747. Nowe zadania misji obejmowały obserwację oraz weryfikację wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

UNAVEM II - kobieta oddająca głos podczas wyborów zorganizowanych z pomocą ONZ
UNAVEM II - kobieta oddająca głos
podczas wyborów zorganizowanych z pomocą ONZ

Po wznowieniu walk między rządem Angoli oraz siłami organizacji UNITA (Uniao Nacional para a Independiecia Total de Angola) w październiku 1992 r., mandat UNAVEM II był modyfikowany rezolucjami: 804(1993), 811(1993), 834(1993), 952(1994), 966(1944).

W lutym 1995 roku UNAVEM II zastąpiono Trzecią Misją Weryfikacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Angoli (United Nations Angola Verification Mission III - UNAVEM III) ustanowioną na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Do jej obowiązków należało obserwowanie i weryfikowanie wdrażania Protokołu z Lusaki.

Zobacz również:

United Nations Angola Verification Mission II
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/Unavem2/Unavem2.htm